ความสำคัญของสื่อโฆษณา และ ประเภทของสื่อโฆษณา

ความสำคัญของสื่อโฆษณา
การโฆษณาในปัจจุบันเกิดขึ้นด้วยหลายจุดประสงค์ เช่น การเผยแพร่หรือเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังหรือสร้างจิตสำนึกให้ยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม เป็นต้น ดังนั้นความสำคัญของสื่อโฆษณาจึงมีฐานะเป็นสื่อสนับสนุนให้ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการนำเสนอมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนี้

1.สร้างความเข้าใจในคุณสมบัติของสินค้าและบริการ หรือประชาสัมพันธ์ผลงานให้สาธารณะชนได้รับรู้ในวงกว้าง
2.สร้างแรงกระตุ้นแรงจูงใจให้เกิดความต้องการอยากซื้อสินค้า บริการ
3.สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางในในตัวสินค้าและบริการ
4.สร้างการตอกย้ำผู้บริโภคหรือบุคคลกลุ่มเป้าหมายให้จดจำสินค้า บริการ หรือสิ่งที่ต้องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้

ประเภทของสื่อโฆษณา
สื่อโฆษณาแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้เป็น 4 ประเภท คือ

1.สื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ (Print Media)
เป็นการสร้างสื่อโฆษณาโดยใช้ตัวหนังสือที่ต้องการสื่อสารไปยังประชาชน มีหลากหลายประเภท เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ คู่มือการใช้สินค้า เป็นต้น

2.สื่อโฆษณาประเภทกระจายเสียงและแพร่ภาพ (broadcasting media)
เป็นการโฆษณาโดยการใช้เสียง ภาพ หรือตัวหนังสือ ได้แก่ โฆษณาโทรทัศน์

3.สื่อโฆษณาออนไลน์
เป็นสื่อโฆษณาที่มาแรงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน มีทั้งแบบภาพนิ่ง หรือแบบภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสื่อโฆษณาออนไลน์เริ่มเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากเนื่องด้วยคนเริ่มใช้สื่ออย่างโทรศัพท์มือถือที่เข้าถึงโลกออนไลน์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

4.สื่อโฆษณาประเภทอื่น ๆ
เป็นสื่อโฆษณาอื่น ๆ นอกเหนือจากสื่อที่กล่าวไปแล้วข้างต้น เช่น สื่อที่โฆษณาสำหรับติดตั้งเฉพาะกับสถานที่ต่างๆ สื่อโฆษณานอกสถานที่อย่างป้ายโฆษณาขนาดต่างๆ โฆษณาที่ติดตามรถที่ใช้สำหรับคมนาคม เป็นต้น

blackcat agency การตลาดออนไลน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *