การออกแบบ (Design) และหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบ (Design) เป็นการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ ออกมาจนกลายเป็นผลงานหรือวิธีการที่ทำให้ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ การออกแบบจึงไม่มุ่งเน้นเฉพาะผลงานหรือชิ้นงาน แต่จะเน้นวิธีการในการทำงานต่างๆ การออกแบบจึงเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง กลายเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ คุณประโยชน์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1.ปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กรให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจน สะดุดตาและง่ายต่อการจดจำ
2.สร้างเอกลักษณ์ของสินค้าให้เกิดสัมผัสและการรับรู้ที่ดีต่อองค์กร
3.รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และส่วนอื่นที่เกี่ยวกับการออกแบบสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้เกิดประโยชน์ที่สามารถใช้สอยที่ดีขึ้นทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ
5.เพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น เพื่อไปสู่การเพิ่มราคาสินค้าได้
6.ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไร เช่น ออกแบบให้ผลิตง่าย ลดขั้นตอน ฯลฯ
7.ขยายตลาดสินค้า เช่น สร้างผลิตภัณฑ์ที่สนองประโยชน์ใช้สอยใหม่ สร้างความต้องการใหม่ สร้างตลาดกลุ่มเป้าหมายใหม่

blackcat agency การตลาดออนไลน์ 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *