กอ.รมน.จังหวัดแพร่ มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ สื่อมวลชนท้องถิ่น

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ พิจารณาเห็นว่า สื่อมวลชนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญ ในการสร้างความมั่นคง ด้านข้อมูลข่าวสารให้กับประเทศชาติ ด้วยการสร้างการรับรู้ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมานั้น ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมมือกันในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดอย่างเต็มความความสามารถ โดยเฉพาะด้านข่าวสารซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอรายชื่อ ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 โดยพิจารณามอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงบันดาลใจต่อการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน โดยแบ่งเป็น 3 รางวัล คือ

อ่านต่อ..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *